Phân ưu ông cố Phêrô Trần Đình Hoàn - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu ông cố Phêrô Trần Đình Hoàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Cố Phêrô Trần Đình Hoàn

( Thân sinh của Thầy phó tế Phê rô Họ Vô Nhiễm)

 Sinh  năm1944 Tại Hà Tĩnh

Hiện ở họ Vô Nhiễm

Đã được Chúa gọi về lúc 17h30 ngày 7/9/2020

Hưởng thọ 76 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 9h00 ngàyn 10/9/2020 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Ông cố Phêrô sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn  Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến. và Thầy Phêro

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời