Phân ưu Ông Giuse Nguyễn Đình Hương - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Nguyễn Đình Hương

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Giuse Nguyễn Đình Hương

 Sinh  1954, tại Nghệ An

Hiện ở hàng III, Họ Văn Yên, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 14g00, ngày 07/10/2019

Hưởng thọ 65 tuổi

Thánh lễ an táng vào lúc 04g45 ngày 10/10/2019, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu.

Sau đó, Ông Giuse sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu .

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn

Ông Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, Trang nhà Bình Giả-Quê hương yêu dấu, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời