Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Nguyễn Đình Tuyên (Ông Trọng)

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

ÔNG GIUSE NGUYỄN ĐÌNH TUYÊN

(tên thường gọi Ông Trọng)
Sinh năm 1959, tại Bình Giả

Hiện ở hàng 4, Họ Xuân Phong, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 08g30, ngày 10/3/2019
Hưởng thọ 60 tuổi.

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 11/3/2019

Thánh lễ an táng vào lúc 04h30, ngày 12 tháng 3 năm 2019
Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó  ÔNG GIUSE  sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ Xuân Phong.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn  ÔNG GIUSE  sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên Quê Trời.

Người đưa tin: Pet. Cao Xuân Mậu

Follow Me: