Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Văn Khanh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Báo tin

Ông Giuse Nguyễn Văn Khanh

Sinh năm 1948 tại Nghệ An

Giáo họ Gioan, giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc 00g15 ngày 19/5/2022

Hưởng thọ 74 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h45 ngày 21/5/2022

tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse

sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net

xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời