Phân ưu ông Giuse Nguyễn Xuân Bích - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Xuân Bích

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Giuse Nguyễn Xuân Bích (ÔnG Châu)

 Sinh  năm1946 Tại Nghệ An

Hiện ở họ La Nham

Đã được Chúa gọi về lúc 0h20 ngày 21/12/2019

Hưởng thọ 73 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngày 23/12/2019 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Ông Giuse sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời