Bài viết khác

Phân ưu ông Phêro Nguyễn Văn Tâm

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông phêrô Nguyễn Văn Tâm

 Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1947 tại Nghệ An

Hiện ngụ tại hàng 2 họ Bình Thuận Giáo xứ Vinh Trung

Đã từ trần lúc 13h00, ngày 24/12/2018

Hưởng thọ 71 tuổi

Thánh lễ an táng được cập nhật sau

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrosớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me: