Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Trần Văn Báu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Báo tin

Ông Phêrô Trần Văn Báu

Sinh năm 1956

Hiện ở hàng 6 họ Yên Đại, giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc 16g00 ngày 27/10/2023

Hưởng thọ 67 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 4h45 ngày 30/10/2023

tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung.

Sau đó ông Phêrô sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô

sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net

xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Mic Văn Lân

Follow Me:

Trả lời