Cáo phó

Phân ưu anh Gioan Trần Quốc Nghiêm

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Báo tin

Anh Gioan Trần Quốc Nghiêm

Sinh ngày 20/10/1989 tại Xứ Vinh Trung

Hiện ở hàng 10, giáo họ Gioan, giáo xứ Vinh Trung

 (Con ông bà Cố Trường)

Đã từ trần lúc 6g00 ngày 30/4/2022

Hưởng dương 33 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 4h45 ngày 2/5/2022

tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Gioan

sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net

xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Nguồn facebook Nhà Thờ Giáo xứ Vinh Trung

Follow Me:

Trả lời