Thơ (Thiêng Liêng)

THAY LỜI MUỐN NÓI TẠI “MỘT CÕI ĐI VỀ”

THAY LỜI MUỐN NÓI TẠI “MỘT CÕI ĐI VỀ”

Cha Mẹ ơi con tưởng rằng có phúc

Khi âm dương nối kết tạo thành con

Trong dạ mẹ, chắc sẽ được vuông tròn

Ngớ đâu lại phải nằm trong lòng đất.


Về nơi đây chúng con mới thấy thật,

Các anh em khắp cõi đất nước này,

Được mọi người thâu lươml khắp mọi nơi,

Về quy tụ chung quanh thành một kiếp.

Thăm hỏi nhau mới tìm ra tông tích,

Chúng ta đây con của đủ thành phần,

Viên chức, công nhân, cơ bần, gia phú,

Học sinh, ma túy, say xỉn, côn đồ.


Có kẻ tai to có người mặt lớn,

Chỉ vì mù quáng sinh con ra,

Mê đắm phù hoa mất tình mất nghĩa, 

chẳng suy chẳng nghĩ, nông cạn điên cuồng.

Theo thói buông tuồng như người mất nết,

Nhìn xem loài vật, nó khôn hơn mình.

Thực thi mệnh lệnh đúng kỳ đúng hạn, 

những loài trên cạn, loài nước sâu.


Loài ở cây cao, vây cành làm tổ,

Đặt con trong đó ấm ủ nên khôn.

Cha mẹ sinh con không bằng loài vật,

Vất vào giỏ rác, vất các ngã đường.


Vũng nước cồn hoang, tha ma nghĩa địa,

Nơi đâu vắng vẻ chúng con được nằm,

Heo chó đến thăm xé nhau từng khúc.

Những người có phúc mới được nằm đây.

Cầu Chúa mỗi ngày cho người thâu lượm,

Trả công ngàn van, mạnh khỏe luôn luôn.

Ta có xác hồn, sao mà hư vậy?

Từ nay nhớ lấy, chỉ dại một lần,


Cảnh giác bản thân, xin đừng dại nữa.


Ông Cố F.x Vũ Quang Dung- Kính tặng.


https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: