Thể thao mừng bổn mạng của giới trẻ giáo xứ Vinh Trung - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tin sinh hoạt

Thể thao mừng bổn mạng của giới trẻ giáo xứ Vinh TrungĐể chuẩn bị mừng lễ các Thánh tự đạo VN Bổn mạng giớ trẻ giáo xứ Vinh Trung. Vào lúc 8 giờ sáng nay CN ngày 15/9//2019 giới trẻ giáo xứ Vinh Trung đã tổ chức chương trình hội thao “vui khỏe để phục vụ”  và giao lưu với 2 đội bóng trẻ giáo xứ Châu Pha và giáo xứ Hải Đăng tại Vinh Trung với sự hiện diện của quý Cha và cộng đoàn dân Chúa  đặc biệt các bạn trẻ đã phục vụ và cống hiến một cách nhiệt tình và vui tươi

Mic Văn LânĐể chuẩn bị mừng lễ các Thánh tự đạo VN Bổn mạng giớ trẻ giáo xứ Vinh Trung. Vào lúc 8 giờ sáng nay CN ngày 15/9//2019 giới trẻ giáo xứ Vinh Trung đã tổ chức chương trình hội thao “vui khỏe để phục vụ”  và giao lưu với 2 đội bóng trẻ giáo xứ Châu Pha và giáo xứ Hải Đăng tại Vinh Trung với sự hiện diện của quý Cha và cộng đoàn dân Chúa  đặc biệt các bạn trẻ đã phục vụ và cống hiến một cách nhiệt tình và vui tươi

Mic Văn Lân

Follow Me:

Trả lời