Home Archive by category Tin Tức (Page 2)

Tin Tức

Cáo phó

Phân ưu anh Phêrô Nguyễn Băng Sa

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Phêrô Nguyễn Băng Sa  Sinh  năm 1982 Tại Bình Giả Hiện họ Bình Thuận Đã được Chúa gọi về lúc 16h ngày 21/3/2019 Hưởng dương 37 tuổi Thánh lễ an táng lúc 4h30 […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Cô MARIA NGUYỄN THỊ NGÃI

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinhTrang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: Bà Cô MARIA NGUYỄN THỊ NGÃI (Trưởng nữ của ông cố Hiêng)Sinh năm 1946, tại Nghi Lộc, Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng 2, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được […]
Cáo phó

Phân Ưu ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN ĐIỀN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN ĐIỀN Sinh  năm 1933, tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 4, Họ Xuân Mỹ, Giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 05g, ngày 27/02/2019 Hưởng thọ […]
Cáo phó

Phân Ưu Anna Trần Thị Ái

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Trần Thị Ái  Sinh  ngày 03 tháng 10 năm 1968 Tại Bình Trung Hiện ngụ tại hàng 4 họ Bình Thuận Đã được Chúa gọi về lúc 11h ngày 21/2/2019 Hưởng […]
Cáo phó

Phân Ưu Sơ TÊRÊSA CAO THỊ QUÝ

Trong niềm tin vào Đức KITÔ Tử nạn và Phục Sinh Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin Sơ TÊRÊSA CAO THỊ QUÝ (là con gái của Ông Cố Pet. Cao Bằng, hàng 3, Họ Xuân Phong, Gx Vinh Châu) Sinh năm 1958, tại Bình Giả Hiện phục vụ tại Hội […]