Cáo phó

Phân ưu Ông TÔMA NGUYỄN CÔNG KHA

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh

Trang nhà Bình Giả Quê Hương yêu dấu

BÁO TIN

Ông TÔMA NGUYỄN CÔNG KHA

Sinh năm: 1949, tại Triệu Phong, Quảng Trị

Hiện ngụ tại hàng 1, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu.

Đã được Chúa gọi về lúc 11g00, ngày 25/5/2022

Hưởng thọ 73 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 26/5/2022

Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu, lúc 04g45, ngày 27/5/2022

Sau đó Ông TÔMA sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn TÔMA sớm được hưởng nhan thánh Chúa

BBT xin phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời