Cáo Phó - Cụ bà Maria Hồ Thị Ba (bà Châu) - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Cáo Phó – Cụ bà Maria Hồ Thị Ba (bà Châu)

Gia đình chúng tôi đau buồn báo tin: Mẹ  – Bà – Cố của chúng tôi:

Cụ bà Maria Hồ thị Ba (bà Châu)
Sinh năm 1925
Qua đời lúc 19 giờ, ngày 19/9/2019
Tại tư gia, ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giả
Huyện châu Đức, Ba Rịa  – Vũng Tàu
Hưởng thọ 94 tuổi.

Kính xin Quý Cha, Quý Tu Sỹ, Quý Cộng Đoàn Dân Chúa và Thân Hữu cùng hợp ý cầu nguyện cho linh hồn
Cụ bà Maria sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa và Mẹ Maria.

Trân trọng kính báo:
Trưởng Nam: Nguyễn Đức Ngọc và Vợ cùng các Con, Cháu
Thứ Nam: Nguyễn Thanh Sơn và Vợ cùng các Con, Cháu
Thứ Nam: Nguyễn Đức Minh và Vợ cùng các Con, Cháu
Út Nam: Nguyễn Quang Vinh và Vợ cùng các Con, Cháu
Út Nữ: Nguyễn Thị Kim Tuyết và Chồng cùng các Con, Cháu
(Xin miễn vòng hoa và phúng điếu)

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời