Cáo phó

Cáo phó – Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Thanh (Bà Dỹ)

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Anna sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập Trang Nhà binhgia.net xin gửi lời phân ưu đến Các anh Chị; Gia đình và Tang Quyến

Người chuyển tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời