Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Trần Thị Công

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Báo tin

Bà Anna Trần Thị Công


Sinh năm 1946


Hiện ở hàng I, Giáo họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung


Đã được Chúa gọi về lúc 17g00, ngày 22/11/2023


Hưởng thọ 77 tuổi.


Thánh lễ an táng lúc 04h45 ngày 24/11/2023, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Trung.


Sau đó Bà Anna sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Trang nhà binhgia.net xin thành kính phân ưu cùng Gia đình và Tang quyến

Mic Văn Lân

Follow Me:

Trả lời