Cáo phó

Cáo phó-Phân ưu Ông Phêrô Đặng Xuân Hường

Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Linh hồn Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Quý Cha linh Hướng và Toàn Ban Biên Tập thành kính phân ưu đến đến chị Đào và con cháu, về sự mất mát người thân. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn anh Phêrô Đặng Xuân Hường, nguyên Chủ Bút trang nhà binhgia.net trước đây, được sớm vào Nước Trời hưởng Nhan Thánh Chúa đời đời. Cha Linh Hướng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho anh.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời