Tin trong nước

Đề xuất dùng lại tên ‘trạm thu phí’ sau 3 tháng đổi ‘trạm thu giá’

Sau 3 tháng đổi tên từ trạm thu phí sang trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, Tổng cục Đường bộ vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải dùng lại tên gọi cũ.

Phan Ngân – Thiên Trí

Facebook Profile photo
Follow Me:

Trả lời