Tin trong nước

Chính phủ trình Quốc hội lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu

Trước những phản biện trái chiều, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội lùi thời gian xem xét thông qua dự thảo Luật Đặc khu sang kỳ họp sau.

Thanh Huyền

Facebook Profile photo
Follow Me:

Trả lời