Tin Xứ Bình

“Lễ Vĩnh Khấn của Thầy Gioan B. Hà Thành Luân-Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI”

Hình ảnh cắt từ Video Thánh lễ trực tuyến “Lễ Vĩnh Khấn của Thầy Gioan B. Hà Thành Luân-Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI”. Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 28/11/2021 tại Australia.

Trước đây khoảng 15 năm, bạn Luân là “Trưởng Nhóm Sinh Viên Xứ Bình”. Bạn đẹp trai, nhanh nhẹ, nhiệt thành và nhất là hiền lành dễ mến … Ấp ủ ước vọng trong lòng ý định dâng mình cho Chúa để phục vụ mọi người. Bao năm tháng dài, hôm nay mong muốn lành thánh ấy đã thành sự cách trọn vẹn tuyệt vời.

Xin chúc mừng Thầy! Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, xin Chúa ban nhiều ơn lành cho Thầy để Thầy luôn trung tín với lời khấn nguyện hôm nay.

Follow Me:

Trả lời