Video

Một số clip hành trình cha Giuse Đặng Cao Trí Chánh xứ Vinh Châu Tham dự Đại Hội Đồng Hương Bình Giã Nam Cali

Nguồn từ: khanhnguyen57

 

Facebook Profile photo
Follow Me: