Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi họ đạo Ngọc Sơn giáo xứ Vinh Trung - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tin sinh hoạt

Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi họ đạo Ngọc Sơn giáo xứ Vinh Trung


Hôm nay mồng 7 10 vào lúc 4g 30 sáng CN cha chủ tế Lê Đình Trị và thầy phó tế cùng hiệp dâng thánh lễ bổn mạng giáo họ Ngọc Sơn mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi cùng với cộng đoàn giáo dân tạ ơn Thiên Chúa

Văn Lân ( Truyền thông V Trung)

Follow Me:

Trả lời