Ngày mồng một tết -Vinh Trung - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tin sinh hoạt

Ngày mồng một tết -Vinh Trung

Thánh lễ mồng một tết hái lộc đầu năm, và thánh lễ mồng 2 cầu cho ông bà tổ tiên tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Hình ảnh Mic Văn Lân

Follow Me:

Trả lời