Phân Ưu Anh PHAOLÔ VŨ THẾ TUẤN HUY - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân Ưu Anh PHAOLÔ VŨ THẾ TUẤN HUY

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh PHAOLÔ VŨ THẾ TUẤN HUY

 Sinh  1972, tại Nha Trang

Hiện ở H6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã từ trần lúc 10g00, ngày 24/10/2019

Hưởng dương 47 tuổi

Thánh lễ an táng vào lúc 04g30, ngày 26/10/2019, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó, Anh PHAOLÔ  sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ Phi Lộc.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn


Anh PHAOLÔ  sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, Trang nhà Bình Giả-Quê hương yêu dấu, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Car. Lâm

Follow Me:

Trả lời