Cáo phó

Phân ưu Anh Phêrô Bùi Viết Bình

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh Phêrô Bùi Viết Bình

Sinh năm 1984, tại Bình Trung

Hiện ở hàng 5, Họ Xuân Mỹ, Giáo xứ Vinh Trung

Đã từ trần lúc: 19g00, ngày 03/02/2023

Hưởng dương 39 tuổi

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Trung lúc: 04g30, ngày 06/02/2023

Sau đó linh cửu Anh Phêrô sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh Phêrô
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời