Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA BÙI THỊ QUẾ (Bà Phượng)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà ANNA BÙI THỊ QUẾ

(tên thường gọi Bà Phượng)

 Sinh  1937, tại Nghệ An

Hiện ở hàng V, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 20g40, ngày 05/7/2019

Hưởng thọ 82 tuổi

Thánh lễ an táng vào lúc 04g45 ngày thứ hai, 08/7/2019, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu. Sau đó, Bà ANNA  sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu .

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà ANNA

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, Trang nhà Bình Giả-Quê hương yêu dấu, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: