Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Đinh Thị Hồng Tạo (Bà Quang)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Anna Đinh Thị Hồng Tạo (Bà Quang)

Sinh năm 1941, tại Nghệ An

Hiện ở hàng 6, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu (trước ở khu chợ Bình Giả)

Đã được Chúa gọi về lúc: 8g30, ngày 02/8/2022

Hưởng thọ: 81 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 06/8/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Châu
Sau đó Bà Anna sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời