Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA HỒ THỊ QUẢNG (Bà Hoan Bút)

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

Bà ANNA HỒ THỊ QUẢNG

(tên thường gọi Bà Hoan Bút)

Sinh năm 1931. tại Diễn Châu Nghệ An

Hiện ở Hàng 2, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc 11g30, ngày 03/5/2019
Hưởng thọ 88 tuổi.

Thánh lễ an táng vào lúc 04h30, ngày 06 tháng 5 năm 2019,
tại thánh đường Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Bà ANNA  sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ đạo Phi Lộc

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Bà ANNA

sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên Quê Trời. 

BBT xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: