Cáo phó

Phân ưu anh GioanBaotixita Nguyễn Ngọc Đồng Tiến

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Đồng Tiến

 Sinh  ngày 7/11/1982 Tại Bình Trung

Hiện ở hàng 7 họ Bình Thuận

Đã được Chúa gọi về lúc 22h55 ngày 2/5/2019

Hưởng dương

 37 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngày 4/5/2019 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Anh Gioan Baotixita sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me: