Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Cường - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Cường

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Anna Nguyễn Thị Cường

 Sinh  năm1929 Tại Nghẹ An

Hiện ở hàng 5 họ La Nham

Đã được Chúa gọi về lúc 22h 40 ngày 27/10/2019

Hưởng thọ 90 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngàyn 29/10/2019 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Bà Ana sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời