Ý cầu nguyện Tháng 11-Tháng Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời. - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện Tháng 11-Tháng Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời.

Ý cầu nguyện: Cầu cho vùng Cận Đông. Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

Ngay từ buổi đầu Kitô giáo, Hội thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi mọi tội lỗi là một ý nghĩa lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Follow Me:

Trả lời