Tháng Hai 17, 2019
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Tánh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Anna Nguyễn Thị Tánh (thường gọi bà Nhu)

Sinh năm 1945, tại Nghệ An.

Hiện ngụ tại hàng 1, Họ Yên Đại, Giáo xứ Vinh Trung

Đã từ trần lúc 11g30, ngày 1/7/2018

Hưởng thọ 73 tuổi

Thánh lễ an táng cử hành lúc 4g30, ngày 3/7/2018 tại thánh đường Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Bà Anna được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Trung.

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me: