Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Trần Thị Quang (Em ông Cường)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Anna Trần Thị Quang

(Em ông Cường)

Sinh năm 1948, tại Hà Tĩnh

Hiện ở hàng 2, Họ Vĩnh Phước, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc: 09g00, ngày 19/11/2022

Hưởng thọ: 74 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g30 ngày 19/11/2022

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 21/11/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hà
Sau đó Bà Anna sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời