Cáo phó

Phân ưu Bà cố Anna Nguyễn Thị Giá

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Cố Anna Nguyễn Thị Giá ( thường gọi là bà Đạt)

 Sinh  năm 1935 Tại Thừa Thiên Huế

Hiện ở hàng 4 họ Xuân Phong

Đã được Chúa gọi về lúc 9h35 ngày 11/5/2019

Hưởng thọ 84 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h45 ngày 13/5/2019 tại Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Bà Cố Anna sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo họ Xuân Phong

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Piter

Follow Me: