Cáo phó

Phân ưu Bà cố ANNA NGUYỄN THỊ THƠ (Bà Luận)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà cố ANNA NGUYỄN THỊ THƠ (Bà Luận)

(thân mẫu của thầy Ant. Phạm Dũng OFM)

Sinh: 1959, tại Diễn Châu-Nghệ An

Hiện ở hàng 8, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 22g00, ngày 23/11/2021

Hưởng thọ 62 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g00, ngày 24/11/2021

Thánh lễ an táng lúc 5g00, ngày 25/11/2021 tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Châu
Sau đó Bà cố ANNA sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố ANNA
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang Quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời