Cáo phó

Phân ưu-Cáo phó Ông Phêrô Hoàng Ngọc Phương

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Ông Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT Trang Nhà, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến

Follow Me:

Trả lời