Cáo phó

Phân ưu ông Gioan Baotixita Nguyễn Duy Nguyên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Gioan Baotixita Nguyễn Duy Nguyên

 Sinh  năm1934 Tại Nghẹ An

Hiện ở hàng 2 họ Xuân Mỹ

Đã được Chúa gọi về lúc 0h50 ngày 22/02/2020

Hưởng thọ 86 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cập nhật sau

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn  Gioan Baotixita sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời