Phân ưu ông Giuse Nguyễn Xuân Hương - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tháng Mười Một 26, 2020
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Xuân Hương

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Giuse Nguyễn Xuân HươngSinh năm 1919  tại Nghệ An

Hiện ở hang 2 Giáo họ La Nham

Đã từ trần lúc 22 ngày 20/11/2020

Hưởng thọ 101 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được hành lúc 4h30 ngày 22/11/2020 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Ông Giuse sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập Trang nhà xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến

Người đưa tin: Mic, Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời