Phân ưu Phêrô Nguyễn Văn Hậu - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Phêrô Nguyễn Văn Hậu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HẬU

Sinh  1964, tại Đà Nẵng

Hiện ở Hàng I, Họ Xuân Phong, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 10g10, ngày 22/7/2020

Hưởng dương 56 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc19g, ngày 23/7/2020

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc 4g45, ngày 24/7/2020

Sau đó Anh PHÊRÔ sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ Xuân Phong.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh PHÊRÔ

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập Trang nhà xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời