Giáo xứ Vinh Châu Tin Tức

Thánh lễ tạ ơn Tân Linh Mục tại Giáo xứ Vinh Châu, ngày 16/01/2020

Với tâm tình liên đới biết ơn, Hai Cha Mới: Vinh Sơn Vũ Ngọc Thật và Phaolo Hoàng Linh (vừa được Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn trao ban tác vụ Linh Mục ngày 06.01.2020 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa) đã về Giáo xứ Vinh Châu dâng thánh lễ tạ ơn, cầu bình an cho giáo xứ. Lúc 18g, ngày 16/01/2020

Chủ tế thánh lễ này là Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú (cựu linh mục TĐD Giáo phận Xuân Lộc; nghĩa phụ của cha xứ Vinh Châu), cùng đồng tế có cha Giuse Đặng Cao Trí-chánh xứ Vinh Châu và cũng là nghĩa phụ của Hai cha mới; cha phó Micae Huỳnh Văn Phú, các cha thuộc gia đình linh tông của Đức ông. Hiệp ý dâng thánh lễ còn có Ông Bà Cố và gia đình của Hai Cha, quý tu sỹ; và cộng đaonf giáo xứ.

Ngay sau phần giới thiệu chúc mừng Hai Cha Mới! Mở đầu thánh lễ, cha chủ sự đã gợi ý cho cộng đoàn: Ơn gọi linh mục, tu sỹ được bắt nguồn từ gia đình và chính cha mẹ là người đầu tiên hướng dẫn cho con cái mình qua đời sống đức tin và gương sáng. Rồi khi được Thiên Chúa chọn gọi, các cha thường lại khuyến khích, nâng đỡ “cách đặc biệt hơn” cho các bạn trẻ có ý hướng dấn thân cho Chúa. Mối liên kết này được gọi là Linh Tông; là Nghĩa Phụ-Nghĩa Tử. Đức ông cho biết, ngài có 10 linh mục là “cha con”, 03 linh mục là “cha cháu”. Và còn những người là phó tế – tu sỹ. Và như vậy, cha Giuse chánh xứ Vinh Châu lần đầu tiên đã có cùng một lượt Hai Nghĩa Tử là linh mục của Chúa. Cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn ông bà, cha mẹ và tất cả ân nhân, thân nhân đã nâng đỡ cho quý cha có ngày hôm nay.

Thánh lễ được diễn ra cách trang trọng và sốt mến và nhiều cảm xúc vui mừng.

Sau thánh lễ Hai Cha Mới đã dâng lời cảm ơn Đức ông và quý cha; gia đình linh tông; cha mẹ, anh chị em và mọi người. Cách đặc biệt là cha nghĩa phụ và cộng đoàn giáo xứ Vinh Châu đã cầu nguyện nâng đỡ cho mình trong ơn gọi linh mục.

Kết thúc thánh lễ, quý cha và mọi người cùng quây quần chung vui với nhau trong bữa cơm thân tình tại nhà mục vụ.

Xin chúc mừng Hai Cha Mới trong sứ mạng linh mục, cầu chúc Hai Cha can đảm nhiệt thành tung gieo tình thương của Chúa qua thánh lễ và các Bí Tích, người nghèo và giáo hội được hưởng nhờ công đức của Hai Cha.

Xin chúc mừng Cha xứ đáng yêu của chúng con trong dịp đặc biệt này. Sinh ra một người con, cha mẹ đã phải hy sinh vất vả. Cha cưu mang và nay lại là “Song Sinh”. Vất vả, hy sinh, lo lắng, chờ mong của cha nay đã thành hoa trái ngọt ngào. Được biết, cha vẫn còn đó những nghĩa tử của mình đang chuyên cần tu luyện, học hành để nên người hữu ích cho giáo hội. Xin Chúa đồng hành và ban thêm nhiều ơn phúc, để cha chu toàn sứ mạng của mình nhằm làm sáng danh Chúa và mưu cầu ích lợi cho xứ đạo và cho các linh hồn.

Jos. Nguyễn Xuân Lam.

Follow Me: