Bài viết khác Ơn gọi

Thông báo chương trình lễ liên Tu sỹ Bình Giã

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUYỀN THỐNG

LIÊN TU SĨ BÌNH GIÃ

TTT GIÁP THÌN 2024T

Thời gian: mồng 4 tết (nhằm ngày 13/2/2024)

Địa điểm: Giáo xứ Vinh Trung

Thành phần: Linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, Hội Bảo trợ Ơn gọi và giáo dân của 3 xứ (Vinh Hà, Vinh Châu, Vinh Trung)

Chương trình dự kiến:

  • 8h30’: đón tiếp
  • 9h00’: thánh lễ
  • 10h30’: tiệc đoàn viên (kết hợp những thông báo và trình bày sơ lược về tiến trình làm kỷ yếu)
Follow Me:

Trả lời