Home Tâm linh Archive by category Chia Sẻ Lời Chúa (Page 3)

Chia Sẻ Lời Chúa

Chia Sẻ Lời Chúa

Chúa nhật XXIII B – Hãy mở ra

Cách đây mấy năm tôi có dâng lễ cưới cho một đôi câm điếc. Hôm ấy bà con giáo dân và lương dân đi dự lễ đông lắm, ai cũng muốn xem đôi tân hôn câm điếc cử hành bí tích hôn phối như thế nào. Mọi người cười ngất khi chủ tế luống cuống […]