Bác Ái

Danh sách quý ân nhân hỗ trợ cho quỹ bác ái Cha Già Kiều năm 2019-2020

Số TTQuý DanhĐịa ChỉLoại tiềnGhi chú
Đôla MỹBảng AnhĐôla CanadaĐôla ÚcĐồng VNEuro
1Hoàng Thị MỹUSA
Gốc Ngọc Sơn
100
2Hoàng Vĩnh ChươngUSA
Gốc Xuân Phongn
100
3Gia đình Ông TháiNauy5,000,000
4A/C Thủy – TìnhCây xăng Bình Giả1,000,000
5A/C Hùng – XuânUSA
Gốc Vĩnh Hòa
100
6Chị Nguyễn Thị Kim HoaUSA
Gốc Phi Lộc
200
7Chị LoanUSA
Gốc Vĩnh Phước
100
8A/C An XuânAtlanta
USA
300
9A/C Thiên – ChâuUSA
Gốc Nghi Lộc
300
10Chị Hoa
Con Bà Tùy
USA
Gốc Phi Lộc
3,000,000
11Ô/B ChungUSA
Gốc Gia Hòa
1,000,000
12Hội Đồng hương AtlantaUSA2,200
13Anh Chị Hoàn – HằngGermany
(Gốc Phi Lộc)
100
14Linh mục Joseph SchachnerGermany50
15Gx Các Thánh Tử đạo Việt NamColorado,
USA
1,500$1000 giúp Hội Bác ái Cha Kiều
$500 giúp A Thực Đông yên
16Chị Hoa con bà TuyếtUSA gốc Phi Lộc200
17Bạch thị Thanh Tâm
Bạch thị Uyên Phương
USA
Gốc Gia Hòa
1,500
18ÔB Đậu Minh QuyềnUSA
Gốc Văn Yên
400
19A/C Hiếu LyCanada
Gốc Vinh Trung
100
20Bà ThinhCanada
Gốc Xuân Mỹ, Vinh Trung
100
Tổng cộng7,0000200010,000,000150
$USA£$CAN$AusVNĐ€ Euro

năm 2020
Số TTQuý DanhĐịa ChỉLoại tiềnGhi chú
Đôla MỹBảng AnhĐôla CanadaĐôla ÚcĐồng VNEuro
1Ô/B Điệp – NamUSA
Gốc Ngọc Sơn, Vinh Trung
100
2Vợ chồng Duy – ThảoUSA
họ Ngọc Sơn, Vinh Trung
5,000,000
3Bà Hoàng Thị MỹUSA
gốc Ngọc Sơn, Vinh Trung
100
4Ô/B Nguyễn Đình LượngGia Hòa200
5A/C Trí – HiềnUSA
(Con Ô/B Hàn Gia Hòa)
100
6Bà Cao Thị Thanh TâmUSA Gốc Gia Hòa100
7Chị Hoa (Con Bà Tuyết)USA
(Gốc Phi Lộc)
200
8A/C Ái – CúcUSA
Gốc Bình Thuận, Vinh Trung
100
9Chị Thuý con Bà LoanUSA
gốc họ Phú linh – Vinh Châu
200
10A/C Hoàng Vĩnh ChươngUSA
Gốc Xuân Phong – Vinh Châu
100
11A/C Duy AnUSA
gốc Quy Hậu Vinh Trung
300
12A/C Công KhôiUSA
gốc Nghi Lộc Vinh Châu
100
13AC Duy ThiênUSA
gốc Nghi Lộc Vinh Châu
300
14Anh Trần Hậu TàiJapan
Gốc Phi Lộc
10,000,000
15AC Hoà-TâmUSA
Gốc Gia Hòa
1,000,000
16ÔB Hoàng Thanh CầnGia Hòa500,000
17Bà NgaEngland
Gốc Bình Thuận
20,000,000
18Ân nhân ẩn danhAn Hà – Vinh Hà1,000,000
19Ô Nguyễn Đình LượngGia Hoà, Vinh Châu100
20Ân nhân ẩn danhGia Hoà, Vinh Châu20,000,000
21Ac Nguyễn đình Tùnggốc Vĩnh Hoà ở Mỹ100
Tổng cộng2,10000057,500,0000
$USA£$CAN$AusVNĐ€ Euro
Follow Me:

Trả lời