Tin sinh hoạt

ĐỨC MARIA MẸ THIÊN BỔN MẠNG HỌ ĐẠO BÌNH THUẬN

Giáo Xứ Vinh Trung Hòa cùng niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ, hôm nay ngày 01 tháng 01 năm 2019, Cha chánh xứ Vinh Trung đã dâng Thánh Lễ tạ ơn và cầu bình an cho họ đạo Bình Thuận Giáo Xứ Vinh Trung, – lời Mẹ khi xưa ” Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Thần trí tôi hớn hở vui mừng Vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi Phận nữ tỳ hèn mọn Chúa đoái thương nhìn tới… Chúa hạ bệ những ai quyền thế Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” . Ngày đầu tiên của năm mới, và cũng là ngày Quốc Tế hòa bình, Giáo Hội hân hoan cử hành lễ Đức Maria rất thánh là Mẹ Thiên Chúa, cả hai sự kiện này cùng diễn ra khi Giáo Hội đang cử hành mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, Ngài là hoàng tử bình an, là hòa bình đích thực của nhân loại. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài, sinh bởi Đức trinh nữ Maria, Đức Maria đã được nâng lên địa vị là Mẹ Thiên Chúa, và Giáo Hội đặt lễ này lên hàng đầu của năm tháng ngày và giờ. Nhằm tôn vinh Mẹ

 – Kính chúc mọi người trong họ Đạo Bình Thuận, luôn tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, ban cho mọi thành phần trong họ Đạo sống kiên trung vơi đức tin của mình.

Bài viết

Đức Hiền

Hình Ảnh : Ban Truyền thông Vinh Trung

  •  
Follow Me: