Gx. Nam Bình: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Phêrô Ngô Xuân Đông - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tin Tức

Gx. Nam Bình: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Phêrô Ngô Xuân Đông

Nghi thức nhận xứ và thánh lễ tạ ơn mừng Cha Tân Chánh xứ Gx. Nam Bình – Hạt Vũng Tàu của Cha Phêrô Ngô Xuân Đông (nguyên Chánh xứ Đức Mỹ – Hạt Bình Giã) được diễn ra vào lúc 9g00 ngày 20.5.2020.

Đức cha Emmanuel chủ sự nghi thức nhận xứ của Cha Phêrô. Hiện diện trong lễ nhận xứ có Cha Tổng Đại diện, Cha Chưởng ấn, Cha Văn phòng TGMBR., quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, quý khách của Cha Phêrô cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc Gx. Nam Bình và Đức Mỹ.

Khởi đầu nghi thức nhận xứ là phần công bố quyết định bổ nhiệm, trao Dây Các Phép và Sách Tin Mừng cho Cha Tân Chánh xứ.

Trong phần huấn từ với cộng đoàn, Đức cha diễn tả khung cảnh đặc biệt tại giáo xứ khi công trình xây dựng nhà thờ còn đang dang dở, nhưng chính khung cảnh đặc biệt này lại làm nổi bật  những điều liên quan đến sứ mệnh của các linh mục. Các cha được Hội thánh sai đi theo nhu cầu của các cộng đoàn tín hữu, với mục đích là xây dựng đời sống đức tin ngày càng vững mạnh. Công việc xây dựng cơ sở vật chất thực ra không phải là mục đích của sứ mạng chủ chăn, nhưng đôi khi các cha phải làm công việc ấy, vì đó là phương tiện, tức là tạo những môi trường và điều kiện cần thiết để cộng đoàn thực hành đời sống đạo cách thuận lợi và hiệu quả. Đức cha nhấn mạnh thêm về bổn phận của mỗi thành viên trong giáo xứ cộng tác vào công việc chung: “Không phải các cha đến để sửa đổi, để xây nhà thờ nhưng chính xác hơn các cha cùng với anh chị em, giúp anh chị em xây nhà thờ, cho nên đây là việc chung của cả cộng đoàn, là trách nhiệm của mọi người, mọi gia đình trước tiên trong giáo xứ”.

Tiếp đến, Cha Tân Chánh xứ tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành.

Phần cuối là nghi thức diễn nghĩa, Cha Tân Chánh xứ thực hiện nghi thức mở cửa nhà Tạm, ngồi tòa giải tội và ngồi ghế chủ tọa.

Nghi thức nhận xứ khép lại với việc ký nhận biên bản bàn giao.

Sau phần nghi thức, cộng đoàn cùng hân hoan hiệp dâng thánh lễ do Cha Tân Chánh xứ Phêrô chủ tế.

Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa

Follow Me:

Trả lời