Phân ưu Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG

 Sinh  1944, tại Nghệ An

Hiện ở hàng 6, Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung.

Đã được Chúa gọi về lúc 13g45 ngày 25/5/2019

Hưởng thọ 75 tuổi

Thánh lễ an táng vào lúc 04g30 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Trung. Sau đó, Ông GIOAN B. sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Trung.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông GIOAN B.  

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời