Tin sinh hoạt

Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang họ Phi Lộc

Sáng nay lúc 7h00 tại nghĩa trang họ đạo Phi Lộc thuộc giáo xứ Vinh Hà thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh hồn do cha chánh xứ chủ tế, cùng đồng tế có các cha dòng Phanxico, các cha tu đoàn Bác Ái và các cha dòng thừa sai đức tin.

Cha giảng lễ nhấn mạnh :Việc chúng ta có một ngôi nhà đích thực trên trời đó là đều chắc chắn mà Chúa Giêsu đã khẳng định ” nhà Cha ta còn nhiều chỗ ở,…Thầy đi là để dọn chỗ cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho người thân chúng ta được sớm vào ngôi nhà đích thực ở thiên quốc nhưng đồng thời chúng ta cũng ý thức ngôi nhà tạm ở trần gian chỉ là tạm bợ, bởi ai rồi cũng phải đối diện với cái chết để vượt qua mà về ngôi nhà đích thực. Do vậy sống là để chuẩn bị tốt cho ngôi nhà đích thực mai sau. Amen

Follow Me: