Về hay ở lại - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Thơ

Về hay ở lại

Với người Việt chưa có quốc tịch nước ngoài mới chủ đích về Việt Nam trong thời điểm này nhé!

Thông tin bàn tán Việt Kiều
(tức nói về bà con ở hải ngoại)
Về quê tránh dịch nói nhiều bấy nay.
Vài điều cho rõ đường ngay.
Việt Kiều đâu tội phải bay về gì.

Các nước cụ thể Hoa Kỳ…
Người dân phúc lợi đang khi gấp ngàn.
Đừng nghe bàn phím ngồi bàn.
Nhất báo giẻ rách lại càng khó tin.

Họ không ngậm miệng ngồi im.
Ăn lương của kẻ nhấn chìm người dân.
Nên chi báo nó luôn tâng.
Chiều theo xu nịnh, khiến dân mù mờ.

Ai ơi, đừng có làm ngơ.
Trước tráo khái niệm những tờ báo gian.
Nó luôn kiến kẻ lầm than.
Trở thành tối dạ hàng ngàn năm thôi!

(Mỗi chia sẻ là mỗi đồng cảm)

Sỹ Hành

Follow Me:

Trả lời