Tháng Một 16, 2019
Home Articles posted by piter (Page 3)
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Hoàng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Hoàng  Sinh ngày 1 tháng 1năm 1936 tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 7 họ Bình Thuận Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 15h30, ngày 11/10/2018 Hưởng […]
Tin sinh hoạt

Giáo xứ Vinh Châu khai giảng năm học giáo lý mới, tuyên hứa Giáo lý viên và tổ chức vui chơi Trung thu.

CN 22/09/2018 Giáo xứ Vinh Châu thánh lễ cầu cho các em thiếu nhi nhân ngày khai giảng năm học giáo lý mới 2018. Khởi đầu nhập lễ là đoàn rước đại diện Đoàn thiếu nhi, Giáo lý viên và đặc biệt đại diện các lớp học thuộc các khối: khai tâm, xưng tội, thêm […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Hà Thị Duyên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Hà Thị Duyên ( Thường gọi Bà Quyên)  Sinh năm 1937 tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 3 họ Quy Hậu Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 17h10, ngày […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Trần Thị Khang

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Trần Thị Khang  Sinh năm 1937 tại Nghi Lộc, Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 3 họ Xuân Mỹ, Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 18h50, ngày 12/9/2018 ( bệnh) […]