THÔNG BÁO SỐ 3 - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 3

Ban Thường vụ Hội Đồng Hương Bình Giả thông báo:

v/v : Hủy bỏ tổ chức Đại hội Đồng Hương Bình Giả kỳ IV(2020)
Vì tình hình dịch bệnh virus Corona đang bùng phát nhiều nơi và
không ai biết khi nào dịch bệnh sẽ chấm dứt. Ban tổ chức Đại hội
Đồng Hương Bình Giả kỳ IV đã họp vào ngày 14 tháng 3/2020,
sau khi nhận định tình trạng lan nhanh của dịch bệnh và quyết
định hủy bỏ Đại hội Đồng Hương Bình Giả kỳ IV dự định tổ chức
tại California vào ngày 17-19/7/2020.
Vì sự an toàn và sức khỏe của quý đồng hương, xin quý vị
thông cảm và hiểu cho chúng tôi khi quyết định khó khăn này.
Xin Chúa luôn chúc lành và nâng đỡ toàn thể quý đồng hương.
Chân thành cảm tạ.
T/M Ban thường vụ và ban tổ chức
Đinh Bá Công

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời